• Risk Alma Önlem Al
  • İş Güvenliği Uzmanı
  • İş Yeri Hekimi
  • Her zaman yanınızdayız

Hakkımızda

Etkin ve çözüm odaklı yaklaşımımız ile firmanızda İSG Kültürü Aşılama Çalışmaları

Vizyonumuz

İş güvenliğinin yasal bir zorunluktan öte bir Kültür haline gelmesini sağlamak için çalışmak.

Misyonumuz

Yalı OSGB deneyimli ve uzman kadrosuyla “Risk Alma Önlem Al” sloganı

Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Uzmanı

Yalı OSGB iş güvenliği alanında tecrübeli A,B,C sınıfı uzman kadrosuyla iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarında fark yaratarak bu çalışmaların sonucunda firmalarımız da bir Kültür haline dönüşmesini amaçlamaktadır.  Yapacağımız iş birliği ile beraber firmanıza gönderilecek olan iş güvenliği uzmanlarımız 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve 29/12/2012 tarihinde yürürlüğe giren iş güvenliği uzmanlarının görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmelik kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur. Yıllık iş güvenliği Çalışma Planı hazırlamak. - Yıllık Eğitim Planı hazırlamak. - İş güvenliği ile ilgili eğitimi vermek. - İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak. - İşveren ve veya vekiline, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak. - İşyeri ile ilgili Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak. - İş Yeri Risk Değerlendirmesi yapmak. - İş Yeri Acil Durum Planı hazırlamak. - Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek. - Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak. - Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaların yapılmasının takibi. - Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerinin yapılmasını takip etmek. - Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerinin yapılmasını takip etmek.  

İşyeri Hekimi

Yalı OSGB İşyeri Hekimleri; Yalı OSGB İşyeri Hekimleri Çalışma Bakanlığı tarafından verilmiş olarak işyeri hekimi sertifkasına sahiptir. Yalı OSGB İşyeri Hekimleri işyerlerini düzenli olarak (sözleşmede veya yönetmelikte belirtilen süreden az olmamak üzere) ziyaret ederler. Yapacağımız iş birliği ile beraber firmanıza gönderilecek olan iş yeri hekimi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve en önemlisi 22/07/2013 tarihinde yürürlüğe giren İşyeri Hekimi Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur. İlgili kanun ve yönetmelikler gereği iş yeri hekiminin yapacağı çalışmalar; - İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak. - İş sağlığı ve iş güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak - İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak - İş sağlığı ve iş güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. - Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak. - İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde yönetmelikte istenen örneğine uygun olarak hazırlamak.

Mobil Sağlık Hizmetleri

20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca çalışanların sağlık muayenelerinin ve taramalarının yapılması yasal bir yükümlülük halini almıştır. Kurum içi çalışanların işe giriş sağlık raporlarının ve sağlık taramalarının işe başlama tarihinden itibaren kayıt altında tutulması ve periyodik olarak tekrarlanması kuruluş için bir zorunluluktur.

Mevzuat

İncele

Tehlike Sınıfını Öğrenme

İndir

Hesaplama Aracı

Hesapla

5

Yılı Aşkın Tecrübe

Sayısız

Çözüm

50+

Firmalarımız

Haberler

Kamu kurumlarının iş sağlığı ve güvenliği yönetimi İSGSİS'in profesyonel ellerinde

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun tam anlamıyla kamu kurumlarında da hayata geçmesine sayılı günler kaldı.6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun tam anlamıyla kamu kurumlarında da hayata geçmesine sayılı günler kaldı. 01.07.2017 tarihinde kamu kurumlarında da resmen başlayacak olan uygulama beraberinde işleyiş, uygulama, kayıt ve takip açısından bir çok zorluğu beraberinde getiriyor. EGEROBOT firması yetkilileri 4 yıldır geliştirmekte oldukları iş sağlığı güvenliği alanında adından sıkça söz ettirecek olan ürünlerini piyasaya sürdüler. İSGSİS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim ve Denetim Sistemi Yazılım Çözümü, gerek teknolojik alt yapısı, gerek kullanım kolaylığı gerekse tam mevzuat uyumu ile kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama ve takip zorluklarını ortadan kaldırmaktadır. Aynı anda binlerce çalışanın binlerce ekipmanın ve binlerce lokasyonun tüm iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen İSGSİS bünyesinde bulundurduğu iş sağlığı ve güvenliği özelliklerinin yanı sıra,insan kaynakları yönetimi, doküman yönetimi, bakım onarım yönetimi, tehlikeli madde güvenliği, çevre yönetimi, enerji yönetimi, kalite yönetimi gibi konuları da rahatlıkla yönetmenize yardımcı olmaktadır.

Devamını Görüntüle

İnşaatta Belgesiz İşçi Çalıştırana Ceza

İNŞAAT sektöründe belgeli işçi çalıştırmayana ceza dönemi başlıyor. Türkiye Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (Türkiye MYM) Başkanı Gürhan Özdemir, mesleki yeterlilik ve belgelendirme sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin tamamlandığını ve konuya ilişkin 6645 sayılı Yasa kapsamındaki işverenlere yönelik cezai müeyyidelerin 26 Mayıs’tan itibaren uygulanacağını söyledi. 2015 Mayıs’ta yürürlüğe giren tebliğ ile tehlikeli ve çok tehlikeli meslek grubuna giren 40 meslekte mesleki yeterlilik belgesi olmayan işçilerin çalıştırılamayacağını aktaran Özdemir, işverenlerin mağdur olmamaları ve teşviklerden faydalanabilmeleri için yeterlilik belgesi olmayan işçi çalıştırmamakta hassas davranmaları gerektiğini ifade etti. Tebliğde belirtilen mesleklerin 17’sinde Türkiye MYM’nin mesleki yeterlilik belgesi verme yetkisi olduğunu belirten Özdemir, mesleki yeterlilik sınavlarına girerek sınavlardan başarılı olan işçilerin 2017 sonuna kadar ücretlerinin tamamının, 2019’a kadar yarısının işsizlik sigortası fonundan karşılanacağını kaydetti.

Devamını Görüntüle

Endüstriyel Robotlar ve İş Güvenliği

Bu yazımızda son yıllarda sanayi üretiminden ziyade inşaat ve enerji yatırımları ağırlıklı gelişmekte olan ekonomimiz yüzünden çok fazla üzerinde durulmayan endüstriyel robotlar ve otomasyon sistemleri ile iş güvenliği ilişkisi üzerine yoğunlaşıyoruz. Robotik OtomasyonEndüstriyel Robot Nedir?ISO 8373 standardında belirtildiğine göre endüstriyel robot: “Endüstriyel uygulamalarda kullanılan sabit veya hareketli olabilen, üç veya daha fazla programlanabilir eksene sahip, otomatik kontrollü, yeniden programlanabilir çok amaçlı manipülatördür”. Endüstriyel robotları daha anlaşılır bir dille tanımlamak gerekir ise; malzeme ve parçaları taşımak, özel fonksiyonları yerine getirmek için tasarlanmış yardımcı ekipmanları kullanarak programlanmış olduğu değişken hareketleri yaparak montaj, kesme, kaynak ve benzeri uygulamaları gerçekleştirmek üzere tasarlanmış programlanabilen çok fonksiyonlu mekanik cihazlardır.Endüstriyel Robotlar ve İş güvenliği İlişkisiEndüstriyel robotların iş güvenliği ile ilişkisini iki farklı yaklaşım altında inceleyebiliriz;İş güvenliği açısından tehlike ve risk içeren işlerde robotların kullanılmasıRobotların kendi oluşturdukları risk ve tehlikelerGünümüzde endüstriyel robotlar çoklukla güvenli olmayan, sağlık yönünden sakınca içeren işlerde ve yüksek oranda tekrarlama içeren tekdüze işlerde kullanılmaktadır. Bunlar malzeme taşıma, montaj, kaynak, kesme (plazma, su jeti, lazer vb.), boyama, takım değiştirme ve benzeri farklı tipte uygulamalardan oluşmaktadır.

Devamını Görüntüle