İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Yalı OSGB iş güvenliği alanında tecrübeli A,B,C sınıfı uzman kadrosuyla iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarında fark yaratarak bu çalışmaların sonucunda firmalarımız da bir Kültür haline dönüşmesini amaçlamaktadır.

 Yapacağımız iş birliği ile beraber firmanıza gönderilecek olan iş güvenliği uzmanlarımız 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve 29/12/2012 tarihinde yürürlüğe giren iş güvenliği uzmanlarının görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmelik kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

Yıllık iş güvenliği Çalışma Planı hazırlamak.

- Yıllık Eğitim Planı hazırlamak.

- İş güvenliği ile ilgili eğitimi vermek.

- İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak.

- İşveren ve veya vekiline, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak.

- İşyeri ile ilgili Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak.

- İş Yeri Risk Değerlendirmesi yapmak.

- İş Yeri Acil Durum Planı hazırlamak.

- Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek.

- Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak.

- Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaların yapılmasının takibi.

- Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerinin yapılmasını takip etmek.

- Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerinin yapılmasını takip etmek.